Memòria Asaupam 2022

Diseño gráfico de la memòria anual de l'Associació d’intervenció comunitària en Drogues, Asaupam.

Asaupam, 2023